Krabi のマップ

直行便で行く空港

フライトスケジュール

往路到着
30 3月

31 3月

1 4月

2 4月

3 4月

4 4月

5 4月
Thai Vietjet Air
VZ341
KBV - BKK
09:05 - 10:30
09:0510:30
Thai Airways Intl
TG2242
KBV - BKK
09:50 - 11:20
09:5011:20
Thai Smile
WE242
KBV - BKK
09:50 - 11:20
09:5011:20
Philippine Airlines
PR3717
KBV - BKK
11:40 - 13:10
11:4013:10
Bangkok Airways
PG262
KBV - BKK
11:40 - 13:10
11:4013:10
Thai Airways Intl
TG5969
KBV - BKK
11:40 - 13:10
11:4013:10
Oman Air
WY5885
KBV - BKK
11:40 - 13:10
11:4013:10
Qantas Airways
QF3481
KBV - BKK
11:40 - 13:10
11:4013:10
Bangkok Airways
PG296
KBV - BKK
14:45 - 16:15
14:4516:15
Thai Airways Intl
TG5604
KBV - BKK
14:45 - 16:15
14:4516:15
Qantas Airways
QF3479
KBV - BKK
14:45 - 16:15
14:4516:15
Bangkok Airways
PG268
KBV - BKK
15:35 - 17:05
15:3517:05
Turkish Airlines
TK4478
KBV - BKK
15:35 - 17:05
15:3517:05
Thai Airways Intl
TG5971
KBV - BKK
15:35 - 17:05
15:3517:05
Oman Air
WY5890
KBV - BKK
15:35 - 17:05
15:3517:05
Qantas Airways
QF3448
KBV - BKK
15:35 - 17:05
15:3517:05
Thai Smile
WE254
KBV - BKK
15:55 - 17:25
15:5517:25
Thai Airways Intl
TG2254
KBV - BKK
15:55 - 17:25
15:5517:25
Thai Smile
WE246
KBV - BKK
16:50 - 18:20
16:5018:20
Thai Airways Intl
TG2250
KBV - BKK
19:20 - 20:40
19:2020:40
Thai Smile
WE250
KBV - BKK
19:20 - 20:40
19:2020:40
Bangkok Airways
PG264
KBV - BKK
20:10 - 21:40
20:1021:40
Turkish Airlines
TK4498
KBV - BKK
20:10 - 21:40
20:1021:40
Thai Vietjet Air
VZ345
KBV - BKK
21:20 - 22:45
21:2022:45